Palvelut

Rikosoikeus

Osaamisemme rikosoikeuden alalla on vahva. Hoidamme kokemuksella kaiken tyyppisiä rikosasioita. Avustamme rikosasioissa sekä asianomistajia (uhri) että vastaajia (epäilty). Olemme halutessanne mukana koko rikosprosessin ajan. Avustamme asiakkaitamme esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa otat yhteyttä asianajajaan, sitä paremmin pystymme sinua auttamaan.

Vastaajalla ja asianomistajalla on mahdollisuus saada maksuton oikeudenkäynti, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Tarkistamme kanssasi mahdollisuuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Asianomistajana saat useimmiten oikeusturvaedun, mikäli sinulla on oikeusturvavakuutus. Avustamme sinua oikeusturvaedun hakemisessa vakuutusyhtiössä.

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeus ovat toimistomme erityisosaamisalueita. Olemme apunasi perhesuhteissa tapahtuviin muutoksiin ja läheisen kuolemaan liittyvissä oikeudellisissa tehtävissä. Esimerkki perhesuhteissa tapahtuvista muutoksista on avioliiton päättyminen, jolloin omaisuuden ositus tulee ajankohtaiseksi. Läheisen kuolemasta johtuvia oikeudellisia tehtäviä taas ovat perunkirjoitus, pesänselvitys, perinnönjako ja niissä huomioitaviksi tulevat ennakkoperintö, lakiosa, testamentin tiedoksianto ja muut vastaavat seikat.

Lisäksi autamme sinua varautumaan perhesuhteissa tapahtuviin muutoksiin esimerkiksi laatimalla avioehtosopimuksen, testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja muita perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja.

Lapsioikeus

Avustamme sinua lasten asemaan liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja lapsen elatus. Olemme apunasi sovinnollista ratkaisua etsittäessä sekä tarvittaessa myös tuomioistuimessa.

Lastensuojeluasioissa lakimiestä tarvitaan varsinkin tuomioistuinprosessin hoitamisessa. Lakimieheen voi turvautua esimerkiksi kiireellistä sijoitusta tai huostaanottoa koskevassa asiassa, mikäli vanhempien ja viranomaisten näkemykset ovat eriävät.

Riidanratkaisu

Avustamme asiakkaitamme yleisissä tuomioistuimissa esimerkiksi velkomuksissa, vahingonkorvausasioissa ja muissa riita-asioissa.

Asunto- ja kiinteistöoikeus

Palvelemme asiakkaitamme kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla. Avustamme yksityishenkilöitä ja yrityksiä esimerkiksi vuokrasuhteissa, kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa ja asunto-osakeyhtiöasioissa. Laadimme asuntojen ja kiinteistöjen myyntiä koskevia kauppakirjoja. Meiltä saat myös kaupanvahvistajan palvelut.

Muut palvelut

Mikäli mielessänne on jokin oikeudellinen ongelma, jota ei mainittu yllä, otattehan rohkeasti yhteyttä niin katsotaan, voimmeko olla avuksenne