Kokemuksella ja asiakasta kuunnellen

Palvelemme asiakkaitamme oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Asiakassuhteemme rakentuvat ihmisläheiseen, selkokieliseen kommunikaatioon, jossa pureudumme asian ytimeen. Korostamme palvelussamme asiakkaan kuuntelemista ja hänen näkemyksiensä huomioimista, sillä kokemuksemme perusteella avoin ja mutkaton kanssakäyminen tuottaa parhaan lopputuloksen.

Ammattitaitoisen palvelumme lähtökohtana on aina asiakkaan edun mukainen toimintatapa sekä yksilöllinen ja henkilökohtainen palvelu. Asianajotoiminnassa on ansaittava asiakkaan luottamus. Yhteiset arvomme, luottamus, arvonanto, rehellisyys ja rohkeus ohjaavat toimintaamme asiakkaan kannalta parhaan hyödyn aikaansaamiseksi.

Monet lakiasiat pystytään hoitamaan sovinnollisesti ilman riitaa. Tavoitteemme riita-asioissa onkin hyvällä ennakoinnilla estää riitojen syntyminen. Oikeudenkäyntiin ryhdytään kuitenkin viivyttelemättä asiakkaan edun niin vaatiessa. Hoidamme oikeudenkäyntiasioita yleisissä tuomioistuimissa, maaoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa.

Olemme Suomen Asianajoliiton jäsen. Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö tarjoaa laadukkaita oikeudellisia palveluja. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi