Palvelut

Asianajotoimisto Matti Alasentie Oy on täyden palvelun itsenäinen ja riippumaton asianajotoimisto, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

Hoidamme lakiasioita laidasta laitaan:

 • avustaminen rikosasioissa sekä vastaajia että asianomistajia
 • avustaminen muissa oikeudenkäynneissä
 • avio- ja avoliiton oikeudelliset kysymykset, avioehdon laatiminen
 • omaisuuden ositus
 • testamentit
 • perunkirjoitus ja perinnönjako
 • lasten huolto, asuminen ja elatus erotilanteessa
 • huoneenvuokra-asiat
 • kauppakirjat
 • lahjakirjat
 • lainhuuto- ja kiinnitysasiat
 • tieasiat
 • kaupan purku-, hinnanalennus- ja vahingonkorvausasiat
 • sopimukset
sekä paljon muuta mikä ei ilmene edeltä